web NL

Belangrijk!!!

De regering wil de eindeloopbaanvoorwaarden vanaf 01/01/2018 drastisch terug schroeven. ACOD Post volgt dit dossier van nabij op.

Vanaf 01/01/2018 zou men enkel nog in eindeloopbaan kunnen gaan vanaf 60 jaar. Indien je 35 loopbaanjaren kan bewijzen of minstens 20 jaar nachtwerker bent zal dat nog kunnen vanaf 58 jaar.

Vandaar dat wij iedereen, die aan onderstaande voorwaarden van de cao 2016-2017 voldoet en van deze maatregel gebruik wil maken, aanmanen om zo spoedig mogelijk (vóór 15 november 2017) hun aanvraag in te dienen.

 

 

Vanaf 1/01/2017 en ten laatste starten op 1/01/2018:

Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2 dagen/3 dagen vanaf 55 jaar voor de:

statutaire en baremiek contractuele uitreikers

statutaire en baremiek contractuele collectmedewerkers

statutaire en baremiek contractuele nachtwerkers

volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten als voordien

 

Halftijdse specifieke loopbaanonderbreking vanaf 57 jaar voor alle andere statutairen en BC, volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten als voordien.

Voor bijkomende informatie, aarzel niet om je gewestelijk secretaris te contacteren.

ACOD klaagt reeds lang de asociale maatregelen van deze regering aan ; vandaar ook onze actie van 10 oktober jongstleden !!!

Er zijn 150 gasten en geen leden online