web NL

Halftijdse loopbaanonderbreking ‘eindeloopbaan’ in het kader van cao-afspraken : negatieve gevolgen bij ‘gemengde loopbaan’ (statutair bpost / privé).

Op basis van een concreet geval is ACOD Post erin geslaagd om een regeling af te dwingen om mogelijk negatieve gevolgen te verzachten. bpost heeft daaromtrent onderstaande verklaring afgelegd. Hierdoor zullen gevallen van het verleden en toekomst op dezelfde wijze kunnen worden behandeld.

"Het bedrijf werd op de hoogte gebracht van het feit dat sommige van zijn werknemers die een vervroegd pensioen genieten overeenkomstig de verbintenissen van de halftijdse LO "eindeloopbaan", ingevolge de verschillende cao-akkoorden, en die een gemengde loopbaan hebben (privé-/openbare sector), nu geconfronteerd worden met een problematiek inzake de verschillen in de voorwaarden voor toegang tot het pensioen tussen de privésector en de openbare sector. Concreet gezien gaat het om een verschillende datum voor toegang tot het pensioen in de privésector en de openbare sector. In bepaalde gevallen kunnen de personeelsleden die vervroegd pensioen genieten te maken hebben met financiële moeilijkheden, doordat ze maanden en zelfs jaren moeten wachten tot ze voldoen aan de voorwaarden voor het pensioen van de privésector. Hoewel de werknemers zelf hun rechten op het vlak van pensioen moeten nagaan bij de verschillende diensten, stemt het bedrijf er toch mee in om aan deze werknemers die een gemengde loopbaan hebben uitzonderlijk een eenmalige vergoeding toe te kennen, voor zover de datum waarop ze toegang hebben tot het pensioen van de privésector na de datum van het vervroegd pensioen bij bpost ligt. Die eenmalige vergoeding zal worden vastgelegd op de helft van het brutobedrag dat overeenkomt met het niet-ontvangen pensioen van de privésector voor de periode vanaf de toegang tot het vervroegde pensioen bij bpost tot de toegang tot het pensioen van de privésector. De storting van die eenmalige vergoeding zal onderworpen zijn aan de ondertekening van een dadingsovereenkomst. "

 

 

Er zijn 86 gasten en geen leden online