web NL

Ook bij bpost is het corona-ouderschapsverlof mogelijk

Op basis van de modaliteiten die tot nu toe gekend zijn, kunnen we al volgende zaken meedelen.

Met dit verlof kunnen statutaire medewerkers en medewerkers, die sedert minstens 1 maand een arbeidsovereenkomst hebben met bpost, hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt (of 21 jaar voor een kind met een handicap).

Dit verlof kan ook aangevraagd worden door adoptieouders of pleegouders.

Wat zijn de voordelen van dit corona-ouderschapsverlof?

Dit verlof wordt ten eerste niet afgetrokken van het gewone ouderschapsverlof. Het is een bijkomend verlof waarvan de bruto-uitkering 25 % hoger ligt dan die voor het gewone ouderschapsverlof.

Hoe lang duurt deze maatregel?

Dit verlof moet opgenomen worden in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020, ofwel in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Wat doe je als je momenteel al ouderschapsverlof opneemt?

Als je momenteel ouderschapsverlof hebt en je toch gebruik wil maken van het corona-ouderschapsverlof, kan je dit lopende ouderschapsverlof omzetten in corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of kan je het tijdelijk opschorten en een corona-ouderschapsverlof aanvragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Opgelet! Je moet de RVA op de hoogte brengen van de wijziging. Je doet dat via het document dat je HIER vindt.

Wat moet je precies doen?

De aanvraagprocedure bij het HRCC is dezelfde als die voor het gewone ouderschapsverlof. Je voert de aanvraag in via het formulier dat je op Intranet vindt (vraag het aan je personeelsbeheerder als je geen toegang hebt tot het intranet).   Op dit formulier moet vermeld staan dat het om een corona-ouderschapsverlof gaat en je moet dit ter goedkeuring voorleggen aan je verantwoordelijke.

De aanvraagprocedure is korter dan die voor het gewone ouderschapsverlof. Je dient je verantwoordelijke 3 werkdagen op voorhand te verwittigen. In onderlinge overeenstemming kunnen er kortere termijnen worden afgesproken.  Dit verlof kan met terugwerkende kracht vanaf 1 mei worden toegekend.

Je verantwoordelijke bezorgt je aanvraag aan het HRCC, dat je een formulier  verschaft om de onderbrekingsuitkering aan te vragen. Je dient dit formulier vervolgens in bij de RVA.

Indien jullie vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Er zijn 193 gasten en geen leden online